miercuri, 18 februarie 2009

La New Europe College

În această seară, la New Europe College a conferenţiat dna. Irène Thèry, unul dintre marile nume ale sociologiei franceze din zilele noastre, profesor la EHESS din Marsilia, membră a Centrului Raymond Aron şi a redacţiei revistei Esprit, autoare a unui număr important de cărţi şi studii dedicate problemelor familiei. Irène Théry a susţinut o conferinţă care pleca de la o dezbatere politică, şi anume de la confruntarea din Franţa dintre dreapta şi stânga în chestiunea evoluţiei relaţiilor familiale din ultimele 3-4 decenii. Astfel, dacă dreapta a susţinut şi susţine că familia a intrat în criză în faţa asaltului hedonist şi egoist, stânga a susţinut şi susţine că este vorba doar despre o emancipare a individului, vizibilă la nivelul familiei aşa cum e vizibilă şi în alte părţi ale ansamblului social. Pentru Théry, atât stânga, cât şi dreapta se înşeală, pentru că, dincolo de ceea ce le separă, ambele acceptă că ar fi vorba despre o individualizare şi despre o dez-instituţionalizare a familiei. Pentru cercetătoarea franceză, evoluţia familiei trebuie înţeleasă în contextul legăturilor de rudenie. Or, constată Thèry, ceea ce e spectaculos în evoluţia societăţii franceze din ultimele decenii este faptul că relaţiile de cuplu şi respectiv relaţiile de filiaţie merg în direcţii contrare. Astfel, dacă relaţiile de cuplu devin din ce în ce mai contractuale, din ce în ce mai private şi din ce în ce mai precare, relaţiile părinţilor cu copiii sunt din ce în ce mai publice, din ce în ce mai puţin contractuale şi din ce în ce mai indestructibile. Avem de-a face, deci, cu o metamorfoză a sistemelor de rudenie. Efect al modernizării democratice şi al instituirii unei logici a egalităţii, familia este definită de-acum ca o „conversaţie conjugală”, iar copiii drept persoane de un tip aparte, cărora familiile nu le mai pot impune propria viziune despre timp. Conferenţiara a prezentat la final cele trei mari probleme legate de familiie care nu se află doar pe agenda societăţii franceze, ci aparţin deja agendei europene: prima este internaţionalizarea familiei, un număr tot mai mare de cupluri fiind alcătuite din persoane de diferite origini, de diferite culturi, religii etc.. A doua problemă este legată de plasarea familiei în contextul evoluţiei demografice actuale: prelungirea vieţii până la o medie care va atinge curând 80 de ani impune o redefinire a bătrâneţii, ceea ce înseamnă şi o revizuire a componenţei şi rolului familiei. În fine, a treia serie de probleme vizează diversificarea filiaţiei pe trei căi principale: prin adopţie, prin recompuneri familiale (alcătuirea unor familii din persoane care nu se află la primul mariaj şi care sunt deja părinţi) şi, în fine, pe calea dezvoltării tehnologice a procreării artificiale. A fost o conferinţă densă pentru care merită felicitări în primul rând autoarea, dar – în al doilea rând – şi organizatorul, New Europe College. Cine doreşte să o asculte pe dna. Théry are ocazia de a urmări miercuri seara, de la 19h, o altă conferinţă a domniei sale, conferinţă organizată de data aceasta la Institutul Francez din bd. Dacia sub titlul „La distinction de sexe, une approche relationnelle de la question du genre”.
P.S. Îmi face plăcere să semnalez intrarea în blogosferă a lui Vladimir Tismăneanu la adresa http://tismaneanu.wordpress.com

Niciun comentariu: